Golv Parkeringshus

Friktionsbeläggningar för parkeringshus och garage

Betongen i parkeringshus utsätts ofta för hög belastning. Vatten, tösalt, dubbdäck, koldioxid samt bränsle- och oljespill sliter hårt på konstruktionen. Vibrationerna från bilar och fordon kan dessutom ge upphov till sprickbildning. Det är därför viktigt med en beläggning som anpassats efter parkeringshusets eller garagets förutsättningar.

Modell golv
Underlag
Primerbehandlning och avsandning
Beläggning och avsandning
ytskikt

Egenskaper golv parkeringshus

 • Hög nötningstålighet
 • Klarar tung belastning
 • Hög kemikalieresistens
 • Elastisk
 • Spricköverbyggande
 • Beständig mot frost och tösalt

Användningsområden golv parkeringshus

 • Parkeringsytor inomhus
 • Öppna parkeringsytor
 • Parkeringsytor med tung belastning
 • Körbanor
 • Ramper
 • Halksäkra parkeringsytor

Anpassningsmöjligheter

Typen av beläggning som krävs beror på användningsområdet samt parkeringshusets eller garagets läge och skick. Beläggningen kan även anpassas med färg, form och struktur för att skapa trevlig och säker miljö där det är lätt att orientera sig.

 

Intresserad av en offert?

Lämna namn och nummer så tar någon av våra experter kontakt med dig så fort vi kan. 

P-hus och garage

Golv i parkeringshus utsätts ofta för väldigt hög belastning. Vatten, tösalt, dubbdäck, koldioxid samt bränsle- och oljespill sliter mycket hårt på underlaget och konstruktionen. Vibrationerna från bilar och andra fordon kan dessutom ge upphov till sprickbildning. Det är därför viktigt med en bra beläggning som anpassats efter parkeringshusets eller garagets förutsättningar, eftersom olika byggnader kräver olika lösningar.

 

Anpassningsmöjligheter av golv i parkeringshus

Typen av beläggning som krävs för golv i parkeringshus beror på användningsområdet samt parkeringshusets eller garagets läge och skick. Beläggningen kan även anpassas med färg, form och struktur för att skapa en trevlig och säker miljö där det är lätt att orientera sig.

Epoxi är ett mycket mångsidigt material som passar bra för golv i parkeringshus. Det är lätt att arbeta med, ger många möjligheter och stor valfrihet. Ytbehandlingen läggs med struktur för att få ett bra halkskydd. Dessutom kan golv i parkeringshus färgas efter behov.

 

Mer om Inhab

Inhab Golv har sin bas och utför arbeten främst i Göteborg med omnejd. Hela landet ses emellertid som en arbetsplats efter att ha utfört en lång rad projekt runt om i Sverige. Inhab Golv har även utfört ett flertal arbeten runt om i de skandinaviska grannländerna. Den erfarna personalen, gedigna maskinparken och strukturerade arbetsprocessen gör att kunder kan vara trygga med att arbetet utförs på bästa sätt och inom den utlovade tidsramen. Inhab Golv strävar efter att vara transparenta och delar gärna med sig av sin golvkunskap.