Month: mars 2022

Flexibel golvbeläggning till 2700 kvm!

INHAB Golv fick i uppdrag att lägga en golvbeläggning i ett 2700 kvm stort fläktrum för ett nybyggnadsprojekt i Göteborg. För att kunna lägga en linoleummatta i ett fläktrum som många ggr används, behöver man vänta på att betongen ska torka. Många gånger har fläkten redan installerats vilket försvårar golvläggningen och i värsta fall innebär detta att byggprocessen försvåras. INHAB Golv valde en annan väg.

– För en enklare byggprocess valdes en flexibel golvbeläggning som klarar en hög fuktighet, som kan läggas direkt på nygjuten betong och som passar perfekt för nybyggnadsprojekt. Golvsystemet HyCem är en slitstark, flexibel, självavjämnande, diffusionsöppen tunnskiktsbeläggning med utmärkt vidhäftning. Eftersom golvet kan läggas på nygjuten betong kortas byggtiden ner vilket är väldigt positivt, berättar Daniel Nyberg, VD på INHAB Golv.

– Ett projekt av den där storleken innebär mycket planering. Projektet delades in i etapper och det krävdes god kommunikation med övriga underentreprenörer och beställaren för att tidsplanen skulle hållas, och att arbetet kunde utföras på rätt sätt enligt vår kvalitetsdokumentation.

.

Om produkten

HyCem som är en estetiskt tilltalande enkomponentsprodukt som kan läggas direkt på nygjuten betong vilket innebär en kortare byggtid.
Tunnskiktsbeläggningen är slitstark, flexibel, självavjämnande och diffusionsöppen.
HyCem har också en mycket bra miljöprofil då den är accepterad i Byggvarubedömningen (BVD)
Uppfyller kraven i EN 1504-2.

Golvslipning för en bättre arbetsmiljö

Ett golv ska både vara enkelt att underhålla och slitstarkt, men framförallt är det viktigt att det som förflyttas över golvet inte skadas. Det kan handla om gods och maskiner men självklart också om människor. Volvo Cars hade önskemål om en jämnare golvyta för en bättre arbetsmiljö och INHAB Golv fick i uppdrag att ta sig an en golvyta på 1600 kvm.

När man gjuter ett betonggolv hamnar det starkaste materialet – stenballasten – under ytan, och den övre ytan består mest av cement. En mekanisk förädling av golvet innebär att betongen slipas steg för steg för att uppnå den egenskapen man önskar.

Golvytan diamantslipades enligt HTC Superfloor-processen i 7 steg. Genom att slipa och polera oss nedåt, exponeras mer ballast och golvet blir starkare, berättar Daniel Nyberg, VD på INHAB Golv.
.

Slipning i sju steg

Man startar projektet med att slipa bort eventuella beläggningar, därefter slipas ytan och kanterna till så mycket ballast exponerats som önskas. Vattenglas i systemet appliceras och varvas med slipning av golvet med finare och finare slipteknik i sju olika steg, för att uppnå det resultat och finish som passar kundens önskemål.

.
Fördelar med HTC Superfloor

Golvet skapar en trygg och säker arbetsmiljö som ger ifrån sig minimalt med damm. Det är extremt jämnt och slätt att köra fordon på, vilket ger en bättre arbetsmiljö där exempelvis truckförare utsätts för mindre vibrationer. Golvet är enkelt att städa, halksäkert och har högsta brandklassning.

Eftersom processen använder ett minimum av kemikalier är det också ett bra miljömässigt val. Betongen finns redan på plats och inga onödiga transporter eller rivningar tillkommer. Maskinerna som används vid slipningen har effektiv dammhantering vilket innebär att de delar av verksamheten inte berörs och kan fortgå som vanligt.