Tjänster

betonslipnings maskiner

Slipa betonggolv

Vi skapar snygga betonggolv med ett komplett koncept för betongslipning och betongpolering. Metoden skapar betonggolv som är både funktionella och snygga.

Industrilokal

Dammbindning

Vi behandlar gamla betonggolv med dammbindare för att skapa lättstädade och dammfria golv. En snabb och kostnadseffektiv behandling för industrigolv.

golvunderhall 2

Golvunderhåll

Skötsel och underhåll är viktigt för att golvet ska behålla sina egenskaper och förbli snyggt. Vi hjälper till med allt du behöver veta för ditt industrigolv.

Lagerlokal

Linjemålning

Med linjemålning skapar vi allt från gångstråk till skyddszoner inom framförallt industri, lager och logistik. Det skapar struktur och ökar säkerheten.

Golvmålning

Golvmålning

Vi hjälper företag att öka livslängden genom att skydda sina industrigolv med golvmålning. Behandling skapar snabbt och kostnadseffektivt ett helt nytt golv.

Stålkuleblästring

Stålkuleblästring

Vi använder stålkuleblästring när vi behöver rengöra, rugga upp eller förbereda betong, sten, stål och asfalt. Metoden gör ytan helt ren ner till porerna.

Diamantslipning

Diamantslipning

Vi använder diamantslipning när vi behöver avjämna eller slipa ojämna ytor. Metoden skapar bra vidhäftningsförmåga för målning och beläggningssystem.

Golvunderhåll

Golvrenovering

Vi hjälper företag att underhåll, renovera och reparera befintliga golv. Oavsett golvtyp har vi de metoder, system och tekniker som krävs.

Cement inhab

Betongrenovering

Vi har flera system och metoder för betongrenovering av olika ytor. Tillsammans med förebyggande åtgärder ökar vi livslängden för betong i olika miljöer.

flytspackling-liten

Flytspackling

Vi flytspacklar med ett program av självnivellerande avjämningsmassor. Metoden passar såväl nybyggnation som renovering och skapar ett diffusionsöppet golv.