ELAVLEDANDE ESD-GOLV FÖR ELEKTRONIKINDUSTRIN

ESD-golv

Vi hjälper företag inom framförallt data- och elektronikindustrin med avledning av statisk elektricitet med rätt golvbeläggning.

 

Så snart föremål separeras eller gnids mot varandra bildas elektriska fält och laddningar. När man går på en matta kan uppladdningen uppgå till flera tusen volt och urladdningen kan ske när man tar i ett dörrhandtag av metall. Stöten eller den elektrostatiska urladdningen som uppstår är obehaglig men ofarlig för människor och benämns Electro Static Discharge, ESD. Okontrollerad statisk elektricitet kan ställa till stora bekymmer för känslig elektronik när den tillverkas, hanteras eller används.

 

Ett bra ESD-golv leder bort den statiska elektriciteten och genererar så låga spänningar som möjligt. Risken för elektrostatiska urladdningar som kan förstöra känsliga elektroniska komponenter minimeras.

Egenskaper

 • UV-resistans
 • God kemikalieresistens
 • Spricköverbyggande
 • Godkänd enl. DIN (EU-norm)
 • Diffusionsöppen

Användningsområden

 • Elektronikindustri
 • Sprängämnesindustri
 • Färgindustri
 • Kemisk industri
 • Sjukhus
 • Läkemedelsindustrin

Anpassningsmöjligheter

ESD-golv kan skapas med ett flertal olika metoder och system, beroende på förutsättningar och krav. De vanligaste systemen är epoxi- och polyuretanbaserade. Vi anpassar ESD-golvet efter verksamhetens krav på bland annat utseende, slitstyrka, miljökrav, renlighet och inte minst pris.