ESD-Golv - Avledning av statisk elektricitet

Elavledande ESD-golv för elektronikindustrin

Vi hjälper företag inom framförallt data- och elektronikindustrin med avledning av statisk elektricitet via golvbeläggningen. Ett ESD-golv leder bort den statiska elektriciteten som annars kan ge upphov till elektrostatiska urladdningar vilket kan förstöra känsliga elektroniska komponenter och orsaka gnistbildning.

Underlag
Primerbehandling och avsandning
Ledskikt
Anslutning med diver
Beläggning

Egenskaper

 • God nötningstålighet
 • Hög UV-resistans
 • God kemikalieresistens
 • Spricköverbyggande
 • Godkänd enl. DIN (EU-norm)
 • Diffusionsöppen

Användningsområden

 • Elektronikindustri
 • Sprängämnesindustri
 • Färgindustri
 • Kemisk industri
 • Sjukhus
 • Läkemedelsindustrin

Anpassningsmöjligheter

ESD-golv kan skapas med ett flertal olika metoder och system beroende på förutsättningar och krav. De vanligaste systemen är epoxi- och polyuretanbaserade. Vi anpassar golvet efter verksamhetens krav på bland annat utseende, slitstyrka, miljökrav, renlighet och inte minst pris.