HALKSÄKRA OCH VÄTSKETÄTA GOLV FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

LIVSMEDELSINDUSTRI

Livsmedelsindustrin är en av Sveriges största industrigren och innefattar allt ifrån enklare förädlingsprocesser som sköljning och förpackning till avancerade processer med tillagning och framställning av produkter. Gemensamt för all livsmedelsindustri är de mycket höga hygienkraven.

 

Inhab har lång erfarenhet av golvläggning för bland annat storkök, bagerier och slakterier. Förutom höga hygienkrav, finns det ytterligare faktorer att ta hänsyn till när man lägger golv i den här typen av miljö. Golven måste vara slitstarka och tåla en hög mekanisk belastning. De ska ha en hög kemikalieresistens, tåla höga temperaturer och termiska chocker. Dessutom ska de vara lättstädade och halksäkra. På Inhab har vi lång erfarenhet av golv till livsmedelsindustrin och vi arbetar med flera olika system utifrån dina krav och önskemål.

Modell golv
underlag
primerbehandling och avsandning
Beläggning och avsandning
ytskikt

Egenskaper

 • Vätsketät
 • Hög nötningstålighet
 • Hög kemikalieresistens
 • Hög UV-stabilitet
 • Porfri
 • Stort färgurval

Användningsområden

 • Storkök
 • Bageri
 • Slakteri
 • Kylrum
 • Produktionsytor
 • Livsmedelsindustri

Anpassningsmöjligheter

Livsmedelsindustrin ställer stora krav på golven som måste vara både tåliga, halksäkra och lättstädade. Vi arbetar därför med ett flertal olika system för att kunna anpassa beläggningen utefter verksamhetens förutsättningar, krav och önskemål.