BELÄGGNINGAR FÖR TUFFA UTOMHUSMILJÖER

Utomhusmiljöer

Broar, ramper och öppna parkeringsdäck i marina miljöer eller andra tuffa utomhusmiljöer, kräver beläggningar utöver det vanliga. Betongkonstruktioner är dessutom utsatta för armeringskorrosion vilket ställer ytterligare krav på förarbete för rejäl vidhäftning och val av beläggningssystem.

 

Inhab har lång erfarenhet av att lägga beläggningar i tuffa utomhusmiljöer. Systemen vi använder är flexibla, slitstarka och halksäkra och kan läggas på trä, stål, betong och aluminium. Beläggningarna är också säkra i brandkänsliga miljöer och har låg flamspridning och är gnistsäkra.

utomhusmiljoer 2
Underlag
primerbehandling
beläggning och ansandning

Egenskaper

 • Dynamisk
 • Spricköverbryggande
 • Hög nötningstålighet
 • Hög kemikalieresistens
 • Beständig mot frost och tösalt
 • Beträdbar efter kort tid

Användningsområden

 • Broar
 • Gångbroar
 • Marin miljö
 • Ramper
 • Perronger
 • Öppna parkeringsdäck

Anpassningsmöjligheter

Beläggningarna är perfekta för allt från broar och ramper till marin miljö och öppna parkeringsdäck. Vi använder ett par olika system som kan anpassas till situationen. Systemen kan läggas på trä, stål, betong och aluminium.