Flytspackling

Flytspackling med självnivellerande avjämningsmassor

Vi använder flytspackling för att bland annat förstärka, jämna ut eller skapa lutande golv. Med ett komplett mineraliskt golvprogram av självnivellerande avjämningsmassor kan vi flytspackla en mängd olika ytor. Flytspacklet kan appliceras såväl för hand som genom pumpning och kan användas vid nybyggnation och renovering.

Metoden skapar diffusionsöppna industrigolv vilket ger ett golv som kan andas. Det är även möjligt att använda infärgade avjämningsmassor för att skapa dekorativa golv i bland annat bilhallar och butiker.

flytspackling

Egenskaper

  • Mineralisk
  • Pumpbar
  • Självnivellerande
  • Infärgningsbar
  • Diffusionsöppen

Användningsområden

  • Industri
  • Lager
  • Parkeringshus
  • Verkstäder
  • Kontor