FLYTSPACKLING MED SJÄLVNIVELLERANDE AVJÄMNINGSMASSOR

Flytspackling

Inhab använder flytspackling för att förstärka, jämna ut eller skapa lutande golv. Det kan handla om att jämna ut ojämna underlag, skapa fall till brunnar, bygga fall för att förhindra att vatten blir stående, eller att förstärka golv som inte håller rätt dragfasthet.

 

Vi jobbar med ett komplett mineraliskt golvprogram av självnivellerande avjämningsmassor som innebär att vi kan flytspackla en mängd olika ytor. Flytspacklet kan appliceras såväl för hand som genom pumpning och kan användas vid nybyggnation och renovering.

 

Metoden vi arbetar med, skapar diffusionsöppna industrigolv vilket ger bra underlag som kan andas. Det är även möjligt att använda infärgade avjämningsmassor för att skapa dekorativa golv i bland annat bilhallar och butiker.

flytspackling

Egenskaper

  • Mineralisk
  • Pumpbar
  • Självnivellerande
  • Infärgningsbar
  • Diffusionsöppen

Användningsområden

  • Industri
  • Lager
  • Parkeringshus
  • Verkstäder
  • Kontor