Miljö och kvalitet

målmedvetenhet med fokus på

miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet är viktigt för oss på Inhab och det är en stor del i vårt mål att vara transparenta. Vi har därför valt att certifiera oss enligt ledningssystemen ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö som stöder oss i vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Tillsammans med erfarna konsulter arbetar vi målmedvetet för att hela tiden utveckla vår verksamhet. Det gör att vi hela tiden ser över allt från processer till utrustning och material för att leva upp till de krav som kunder och myndigheter ställer på oss.

Vårt kontor
Kvalitetsarbete med

Fokus på ständig förbättring

För oss är det mest centrala i ett bra kvalitetsarbete att fokusera på ständig förbättring. Vi arbetar målmedvetet för att hålla en hög kvalitetsnivå på våra arbeten samt minimera avvikelser och reklamationer. Detta gör vi genom att hela tiden utveckla strukturerade processer och rutiner för hur vi gör vårt jobb och bemöter våra kunder.

Miljöarbete med

Minska belastning på miljö

Grunden i miljöarbetet handlar om att minska företagets och verksamhetens belastning på miljön. Det handlar till stor del om hur vi använder material och resurser på ett smart sätt. Då vi hanterar kemikalier arbetar vi också för att skapa en god arbetsmiljö för såväl personal som tredje person.

Kontakta oss

Auktorisation Fogfritt Golv

På Inhab satsar vi på att göra rätt från början för att slippa eventuella problem när projektet är klart. Därför har vi auktoriserat oss enligt SVEFF som innebär att läggning av golv utförs på ett fackmannamässigt sätt av yrkesmän med hög kunskap. För att en entreprenör som lägger fogfritt golv ska erhålla en auktorisation, gäller det att uppfylla ett antal av branschens ställda krav.

Kraven fastställs av en teknisk nämnd, Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AGF). I nämnden ingår minst två representanter från materialtillverkarna, minst två representanter från entreprenörerna samt minst en representant från Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF).

För att företaget ska erhålla sin auktorisation krävs att man genomgår en utbildning. Utbildningen delas in i tre steg:

Steg 1 – Säkerhetskurs

Steg 2 – Materialkunskap som hålls av respektive materialtillverkare

Steg 3 – En kvalificerad yrkesutbildning som arrangeras av SVEFF i samarbete med AFGs Tekniska Nämnd.

Hjalte Wiberg: ”Så garanterar Inhab kvalitet”

Hjalte Wiberg, VD, InhabKvalitetssäkring står högt på agendan för Inhabs vd Hjalte Wiberg. Att lämna saker åt slumpen är inte vägen framåt – men hur fungerar egentligen vår kvalitetssäkring? Här kan du läsa om fem punkter som Hjalte lyfter som extra viktiga i vårt arbete för att garantera kvalitet.

Hjalte Wiberg har varit vd på Inhab sedan februari 2023. Han har tidigare arbetat bland annat som företagskonsult, ekonomisk rådgivare och coach under de senaste decennierna. På Inhab känner han stolthet över produktionen och personalen.

– Vi ska ha stolta medarbetare och alltid vara stolta över hur vi utför vårt arbete, säger Hjalte Wiberg.

Ett led i arbetet handlar om kvalitetssäkring. För att uppnå stolthet i arbetet krävs ett systematiskt arbete för att säkerställa kvalitet och nöjdhet – både bland personal och kunder.

– Vi lägger stor vikt på avtal, kontroller och dokumentation. Det handlar alltid om att kunden ska veta vad som gäller och för att vi ska kunna kvalitetssäkra vårt arbete.

5 punkter: Inhabs kvalitetssäkring

Certifieringar

Vi har en rad certifikat som fungerar som kvitton på att vi arbetar efter uppsatta regler och krav. Alla våra golvläggare är certifierade hos Husqvarna och HTC Superfloor. Vi är certifierade enligt ISO 9901 och ISO 14001 samt branschorganisationen SVEFF avseende kvalitet och arbetsmiljö.

Utbildningar

För att garantera att all vår personal har full koll på nya lagkrav prioriterar vi på Inhab utbildning för vår personal. Vi ser till att alla golvläggare får den utbildning som krävs för att utföra varje del i arbetet. Vi följer upp kontinuerligt så att alla har aktuell kunskap och kompletterar med extra utbildningsinsatser där eventuella luckor finns.

Egenkontroller

Efter utfört arbete går vi igenom arbetet och utvärderar vad som fungerat bra och vad som kan bli bättre. Eventuella brister dokumenteras och utvärderas separat för att på ett systematiskt sätt kunna motverka framtida snedsteg.

Provtagningar och tester

Vi genomför tester och provtagningar för att säkerställa att vårt arbete utförs på rätt sätt – både vad gäller material och personal. Kontroll av draghållfastheten i betongen behöver alltid genomföras inför att vi påbörjar vårt arbete. Vår personal använder alltid adekvat utrustning för att skydda sig och går på regelbundna hälsokontroller för att säkerställa att vårt arbete sker säkert.

Låg personalomsättning

Vi är stolta över att kunna säga att vi har låg personalomsättning. Många av våra medarbetare har jobbat här i årtionden. Med det kommer både erfarenhet och kompetens som är ovärderlig för det vi kan leverera.

KONTAKTA OSS