Miljö och kvalitet

målmedvetenhet med fokus på

miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet är viktigt för oss på Inhab och det är en stor del i vårt mål att vara transparenta. Vi har därför valt att certifiera oss enligt ledningssystemen ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö som stöder oss i vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Tillsammans med erfarna konsulter arbetar vi målmedvetet för att hela tiden utveckla vår verksamhet. Det gör att vi hela tiden ser över allt från processer till utrustning och material för att leva upp till de krav som kunder och myndigheter ställer på oss.

Vårt kontor
Kvalitetsarbete med

Fokus på ständig förbättring

För oss är det mest centrala i ett bra kvalitetsarbete att fokusera på ständig förbättring. Vi arbetar målmedvetet för att hålla en hög kvalitetsnivå på våra arbeten samt minimera avvikelser och reklamationer. Detta gör vi genom att hela tiden utveckla strukturerade processer och rutiner för hur vi gör vårt jobb och bemöter våra kunder.

Miljöarbete med

Minska belastning på miljö

Grunden i miljöarbetet handlar om att minska företagets och verksamhetens belastning på miljön. Det handlar till stor del om hur vi använder material och resurser på ett smart sätt. Då vi hanterar kemikalier arbetar vi också för att skapa en god arbetsmiljö för såväl personal som tredje person.

Kontakta oss

Auktorisation Fogfritt Golv

På Inhab satsar vi på att göra rätt från början för att slippa eventuella problem när projektet är klart. Därför har vi auktoriserat oss enligt SVEFF som innebär att läggning av golv utförs på ett fackmannamässigt sätt av yrkesmän med hög kunskap. För att en entreprenör som lägger fogfritt golv ska erhålla en auktorisation, gäller det att uppfylla ett antal av branschens ställda krav.

Kraven fastställs av en teknisk nämnd, Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AGF). I nämnden ingår minst två representanter från materialtillverkarna, minst två representanter från entreprenörerna samt minst en representant från Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF).

För att företaget ska erhålla sin auktorisation krävs att man genomgår en utbildning. Utbildningen delas in i tre steg:

Steg 1 – Säkerhetskurs

Steg 2 – Materialkunskap som hålls av respektive materialtillverkare

Steg 3 – En kvalificerad yrkesutbildning som arrangeras av SVEFF i samarbete med AFGs Tekniska Nämnd.

KONTAKTA OSS