Betongrenovering - Förläng betongens livslängd

Reparera och skydda betongytor med betongrenovering

Även om betong har hög hållfasthet och lång livslängd så behöver materialet underhållas, repareras och renoveras. Betongen utsätts ofta för allt från mekaniskt slitage till tung belastning och kemikalier. I betongen pågår dessutom ständigt karbonatisering då ämnen tränger ner i betongen och orsakar armeringskorrosion vilket leder till sprickbildning.

Vi har flera olika metoder och system för betongrenovering av allt från mindre ytor till större renoveringar. För att öka livslängden på betongytor kan vi dessutom ta fram förslag på förebyggande åtgärder.

Betong

Egenskaper

  • Reparerar
  • Förlänger livslängden
  • Fördröjer karbonatisering
  • Skyddar betongen

Användningsområden

  • Alla betongytor