REPARERA OCH SKYDDA BETONGYTOR MED BETONGRENOVERING

BETONGRENOVERING

Betong har hög hållfasthet och lång livslängd men materialet behöver underhållas, repareras och renoveras för en lång livslängd.

 

Betongen utsätts ofta för allt från mekaniskt slitage till tung belastning och kemikalier. I betongen pågår dessutom ständigt karbonatisering då ämnen tränger ner i betongen och orsakar armeringskorrosion vilket leder till sprickbildning.

 

Inhab har flera olika metoder och system för renovering av betong av allt från mindre ytor till större renoveringar. För att öka livslängden på betongytor kan vi dessutom ta fram förslag på förebyggande åtgärder. Kontakta oss gärna för mer information.

Betong

Egenskaper

  • Reparerar
  • Förlänger livslängden
  • Fördröjer karbonatisering
  • Skyddar betongen

Användningsområden

  • Alla betongytor