Industri och lager

Funktionella golv för industri och lager

Mekaniskt slitage och belastning från tunga maskiner och fordon, vatten, smuts, kemikalier och varierande temperaturer. Ja, det ställs höga krav på golv inom industri, lager och produktion.

Svensk industri kräver tåliga golvlösningar oavsett det handlar om terminaler, lastbryggor med tung belastning, elvaledning och kemikalieresistens eller att golven är lättstädade, halksäkra och ska klara en låg eller medeltung belastning.

 

Anpassningsmöjligheter

Inhab Golv arbetar med många olika typer av golvbeläggningar och vi utför dessutom underhåll och slipning av betonggolv. Våra golvlösningar kan anpassas helt efter verksamhetens krav och önskemål. Det estetiska är också ofta viktigt och de flesta golvsystem går därför att få i en mängd färger.

 

Olika golvtyper och metoder för små, medelstora och stora företag

 • HTC Superfloor och Husqvarna HIPERFLOOR® innebär att man slipar bort betonghuden steg för steg så att den underliggande ballasten kommer fram. Golvet blir hårdare och får längre livslängd. Efter slipning poleras ytan i flera steg och efterbehandlas med ett stärkande och skyddande skikt.
 • HyCem är spricköverbryggande och kan läggas direkt på nygjuten betong. Betongunderlaget måste vara i gott skick och fritt från löst sittande material.
 • Massagolv är ett samlingsnamn för golv tillverkade av epoxi, akryl, polyuretan eller cement. De är fogfria och slitstarka och passar lätt, medeltung och tung belastning. Epoxigolv är vattentåligt och har en god kemisk motståndskraft.
 • Komfortgolv passar verksamheter som har krav på stegljudsdämpning och god ljudabsorbering.
 • ESD-golv leder bort statisk elektricitet som kan förstöra elektroniska komponenter.
Modell golv
Underlag
Primerbehandling och avsandning
Beläggning och avsandning
Ytskikt

Viktiga egenskaper för golv inom industri och lager

 • Hög nötningstålighet
 • Tung belastning
 • Hög kemikalieresistens
 • Hög UV-stabilitet
 • God städbarhet
 • Stort färgurval

Exempel på användningsområden

 • Produktionsytor
 • Truckgångar
 • Bilverkstäder
 • Lager
 • Lastbryggor