Daniels tips: Tänk på detta innan massagolv ska läggas

Vi på Inhab har lång erfarenhet av att lägga massagolv. Den erfarenheten har gett oss ett antal insikter som vi vill dela med oss av. I det här inlägget ger Daniel Nyberg sina fyra bästa tips på saker att tänka på inför att ett massagolv ska läggas.

Det finns ett antal saker som är absolut nödvändiga för att vi på Inhab ska kunna genomföra vårt jobb så bra som möjligt. En del av de sakerna behöver projektet säkerställa redan innan vi kommer ut.

 

Har du frågor om massagolv? Ladda ned vår Q&A här!

I slutändan handlar det om att vi ska kunna kvalitetssäkra vårt jobb – men också att du ska få ett stabilt golv som håller över tid. Se därför till att genomföra följande fyra saker innan massagolvet ska läggas. Då blir både processen säkrare och risken för fel avsevärt mindre.

 

Kontrollera fukt i underlaget

En förutsättning för att massagolvet ska kunna läggas är att underlaget har korrekta fuktvärden. För detta krävs att en fuktexpert kommer till platsen och gör mätningar. Med fuktvärden som inte är godkända kan det visa sig att projektet får tänka om helt och hållet och att massagolv inte är den rätta lösningen.

Tänk på: Det brukar vanligtvis ta runt en vecka att få provsvar efter att mätningar gjorts. Se därför till att planera in detta i god tid.

 

Kontrollera lutningar

Både lutningar och toleranser i underlaget behöver kontrolleras innan massagolvet kan läggas. Det går antingen att göra på egen hand eller genom att anlita en professionell som kan göra det. Det viktigaste är att kontrollera lutningar kring golvbrunnar och väggar.

Med fel lutningar kan bakfall uppstå längs väggar vilket innebär att vatten och andra vätskor inte kommer att rinna undan. På samma sätt kan golvbrunnar ibland sitta något för högt vilket förhindrar vatten från att rinna ned i brunnen.

Tänk på: Upptäcker du att underlaget har fel lutningar behöver detta åtgärdas innan massagolvet kan läggas. Antingen genom att skapa ett fall bort från väggen eller att hela golvet blir helt plant.

 

Kontrollera hårdheten på golvet

För att massagolvet ska fästa på rätt sätt behöver hårdheten i underlaget kontrolleras. För detta krävs draghållfasttester som kan svara på vilket värde som betongen i underlaget har. Med fel värden riskerar betongen att släppa.

Tänk på: När massagolv av epoxi ska läggas behöver draghållfastvärdet på betongen vara 1,5 mpa.

 

Skydda personer inför golvläggning

Att lägga ett massagolv är inte helt ofarligt för den som är oskyddad. Vi som arbetar med att lägga golven har både utbildning och använder masker och rätt kläder för att skydda oss. Men i projekt där massagolv ska läggas finns risk för att även tredje man kan blir utsatt för härdplaster. Vid god ventilation är detta sällan ett problem, men för att vara helt säker bör vissa skyddsåtgärder vidtas. Till sist bör människor som har epoxiallergi inte vara i närheten av massagolvsarbeten.

Tänk på: Plasta in dörröppningar och tillsätt till- och frånluft för att skydda tredjepersoner.

 

Om Daniel Nyberg:

Daniel Nyberg har jobbat på Inhab sedan 2001 och har lång erfarenhet av att samverka med kunder och projekt där massagolv ska läggas. Idag jobbar han med försäljning och projektledning och vägleder våra kunder under hela processen för att säkerställa kvalitet och resultat.

 

Läs mer om massagolv här