Flexibel golvbeläggning till 2700 kvm!

INHAB Golv fick i uppdrag att lägga en golvbeläggning i ett 2700 kvm stort fläktrum för ett nybyggnadsprojekt i Göteborg. För att kunna lägga en linoleummatta i ett fläktrum som många ggr används, behöver man vänta på att betongen ska torka. Många gånger har fläkten redan installerats vilket försvårar golvläggningen och i värsta fall innebär detta att byggprocessen försvåras. INHAB Golv valde en annan väg.

– För en enklare byggprocess valdes en flexibel golvbeläggning som klarar en hög fuktighet, som kan läggas direkt på nygjuten betong och som passar perfekt för nybyggnadsprojekt. Golvsystemet HyCem är en slitstark, flexibel, självavjämnande, diffusionsöppen tunnskiktsbeläggning med utmärkt vidhäftning. Eftersom golvet kan läggas på nygjuten betong kortas byggtiden ner vilket är väldigt positivt, berättar Daniel Nyberg, VD på INHAB Golv.

– Ett projekt av den där storleken innebär mycket planering. Projektet delades in i etapper och det krävdes god kommunikation med övriga underentreprenörer och beställaren för att tidsplanen skulle hållas, och att arbetet kunde utföras på rätt sätt enligt vår kvalitetsdokumentation.

.

Om produkten

HyCem som är en estetiskt tilltalande enkomponentsprodukt som kan läggas direkt på nygjuten betong vilket innebär en kortare byggtid.
Tunnskiktsbeläggningen är slitstark, flexibel, självavjämnande och diffusionsöppen.
HyCem har också en mycket bra miljöprofil då den är accepterad i Byggvarubedömningen (BVD)
Uppfyller kraven i EN 1504-2.