Garage med polyuretanbeläggning

För ökad slitstyrka och en trygg miljö

 

Parkeringshus och garage av betongkonstruktion är mycket utsatt för armeringskorrosion. Vägsalt från bilarna tränger ner i betongen och armeringsjärnen rostar. Parkeringsområdet ska dessutom kännas tryggt och säkert för besökare. Därför är valet av beläggning i ett parkeringsgarage mycket viktig.

 

När Serneke uppförde en fastighet med tillhörande parkeringsgarage på cirka 1300 kvm för en bostadsrättsförening, anlitade man Inhab för installation av polyuretanbeläggning.

 

Fördelen med polyuretanbeläggning är att den har hög slitstyrka och utmärkt resistens mot spill och aggressiva kemikalier. System är vattentätt och skyddar armeringen i betongen mot korrosion. Beläggningen är utvecklad för att hålla länge och den kan användas vid renovering av gamla parkeringshus och den ger ett totalt skydd för nybyggnationer. Man kan också belägga med olika tjocklek för ramper, in- och utfarter samt parkeringsrutor.

 

Inhab tog helhetsansvar

För att få en rejäl vidhäftning är förarbetet mycket viktigt och här använde Inhab stålkuleblästring som ruggar och öppnar upp betongplattan. I nästa steg applicerades primer och därefter det slitstarka ytskiktet.

 

Ett golv i ett parkeringsgarage ska vara slitstarkt men det ska också vara enkelt att rengöra och en trevlig miljö att vara i. Med det här systemet kan man välja mellan flera attraktiva färger och ytbehandlingar. Det möjliggör ett ljust garage med markeringar för körfält och gångtrafik där man enkelt kan se och hitta dörrar och nödutgångar. På så sätt kommer besökarna att känna sig trygga i en miljö som annars kan upplevas som mörk och osäker.

 

Inhab tog ett helhetsansvar för beläggningen av Sernekes parkeringsgarage. Utöver förarbete och beläggning med uppvik på pelare och väggar med hålkäl och socklar för att säkerställa täta anslutningar, utfördes även målning och uppmärkning av gångstråk och parkeringsrutor.

 

Fördelar med polyuretanbeläggning i korthet:

  • Slitstarkt
  • Spricköverbryggande
  • Vattentätt
  • Halksäkert
  • Kan användas på befintlig asfaltsbeläggning
  • Estetiskt tilltalande
  • Mycket bra vidhäftning
  • Snabb installation